Regulamin

Właścicielem serwisu Publi jest Kowalskimark Joanna Kowalska z siedzibą w Będzyminie ul. Główna 71 09-300 Żuromin.

Ilekroć w regulaminie tym jest mowa o „stronie” dotyczy to serwisu publi.streszczenie.com.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem, przed przystąpieniem do używania strony.

Przez używanie strony, rejestrację konta, publikowanie treści oraz czytanie ich, akceptujecie postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązujecie się do przestrzegania jego postanowień.

Jeżeli nie zgadzacie się, z którymś jego zapisem, prosimy o nie używanie strony.

Przy pomocy strony publi.streszczenie.com.pl, użytkownicy uzyskują możliwość publikowania własnych treści.

Tylko zarejestrowani użytkownicy, mogą publikowac na stronie własne treści. Rejestracja zawsze jest darmowa.

Warunki ogólne

Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować skasowaniem konta użytkownika.

Użytkownik, którego konto zostało usunięte może skontaktować się z nami, w celu uzyskania dalszych informacji.

Publi zastrzega sobie prawo do zawieszania lub usuwania konta użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu lub każdego niezgodnego z prawem używania strony i serwisu. Użytkownicy z zawieszonymi i usuniętymi kontami nie będą mogli zamieszczać na stronie żadnych treści.

Publi zastrzega sobie ponad to prawo do zawieszania lub usuwania konta użytkowników bez podania przyczyn.

Regulamin ten może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Aktualny regulamin publikowany zawsze będzie na tej stronie.

Jeżeli po zmianach nadal używać będziesz strony i serwisów publi.streszczenie.com.pl, oznaczać to będzie że wszelkie zmiany są przez Ciebie akceptowane.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały i treści publikowane i wyświetlane na stronach serwisu Publi, włączając tekst, grafikę muzykę, nazwy, loga, znaki firmowe, video oraz oprogramowanie należą do ich właścicieli i są chronione prawami autorskimi. Autor, który wysyła swoją pracę do serwisu oświadcza, że jest jej właścicielem i przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do tych materiałów. Autor udziela on Sławomirowi Kowalskiemu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych materiałów w serwisie Publi.

Serwis Publi nie sprawdza zawartości dostarczanej przez użytkowników pod względem praw autorskich, znaków towarowych i innych. Wszystkich, którzy stwierdzą naruszenie jakichkolwiek praw prosimy o informację o tym wraz z dowodami własności. Zgłoszenie naruszenia jakichkolwiek praw przez opublikowaną zawartość może skutkować jej usunięciem lub dezaktywowaniem. Serwis Publi nie odpowiada za zawartość publikowaną lub oferowaną przez użytkowników, jej jakość i poziom.  Zachęcamy użytkowników do wykorzystania naszego systemu oceny i komentowania publikowanych treści.

Serwis Publi zastrzega sobie prawo do edycji, kopiowania, publikowania, retransmitowania i dystrybuowania wszelkich materiałów, które użytkownik wyśle do serwera serwisu.

Linki

Serwis Publi może zawierać w publikowanej zawartości odnośniki do innych stron lub treści. Strona nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Używasz strony, jej zawartości oraz usługi i każdego elementu uzyskanego za pomocą strony, na własne ryzyko. Strona, jej zawartości oraz usługi i każdy element uzyskany za pomocą strony, są dostarczane w stanie „takim jakie są” i „jak zostały udostępnione”, bez jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji. Zarówno serwis Publi, jak i każda osoba z nią związana, nie daje jakichkolwiek gwarancji kompletności, niezawodności, jakości, bezpieczeństwa, dokładności czy dostępności strony oraz jej zawartości.

Powyższe nie ma wpływu na gwarancje, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym przypadku serwis Publi i związane z nią w jakikolwiek sposób osoby, nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody, na podstawie jakiejkolwiek teorii prawnej, powstałe w wyniku użytkowania bądź zaniechania użycia serwisu Publi, jakiejkolwiek strony powiązanej z nim w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek zawartości znajdującej się na stronie lub stronach z nią powiązanych lub jakiejkolwiek usługi bądź elementów uzyskanych za pomocą strony lub stron z nią powiązanych, w tym jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, celowe, przypadkowe, wtórne lub karne uszkodzenia, łącznie z, ale nie ograniczone do, zranieniami, bólami i cierpieniami, dolegliwościami emocjonalnymi, stratami finansowymi, stratami wszelkich oszczędności, stratami korzyści i wartości, utratą danych, niezależnie od tego czy spowodowane to zostało przez delikt (włączając zaniedbanie), zerwanie kontraktu lub z innego powodu, nawet jeżeli można było to przewidzieć.

Powyższe nie ma wpływu na odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy mogą w każdej chwili usunąć swoje konto oraz przesłane materiały.

Zgody

Rejestracja i używanie strony publi.streszczenie.com.pl jest równoznaczne z:

 1. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez serwis Publi zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Użytkownik oświadcza, że został poinformowana/y o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez serwis Publi zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *